Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizacje projektu ze środków POIR pod nazwą: „PROMOCJA MARKI MAXBELT NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH HANNOVERMESSE 2017”

Firma MAXBELT Janusz Rak informuje, że w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO

Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych
przedsiębiorstw Astana/Hannover poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu ze środków POIR pod nazwą: „PROMOCJA MARKI MAXBELT NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH HANNOVERMESSE 2017”.

 

Zgodnie z umową nr POIR.03.03.03-04-0002/17-00 z dnia 13.04.2017 roku.

Zobacz załącznik PDF

Member